NSM har identifisert fire sett med kriterier som bør inngå ved vurdering av vertslandet. Hvilken vekt man skal legge på kriteriene vil variere fra situasjon til situasjon. Andre vurderingskriterier kan inkluderes, men virksomhetene bør som et minimum ha med disse fire kriteriene før beslutning om tjenesteutsetting tas.

Vurderingskriteriene kan brytes ned i en eller flere indikatorer. Indikatorverdier for det enkelte landet kan hentes med en målbar verdi (datasett) og er hentet fra anerkjente tredjepartskilder. Datasettene er som hovedregel basert på en vektet verdi av flere sub-indikatorer og/eller en kvalitativ vurdering.

1. Statlige styringsindikatorer
2. Cybersikkerhetstilstanden
3. IKT-infrastruktur og kompetanse
4. Forretningsstabilitet