Dette vurderingskriteriet skal gi en indikasjon på grad av utbygde nasjonale IKT-tjenester som er nødvendig for at landet kan tilby en tilstrekkelig stabil og robust IKT-infrastruktur. I tillegg er det nødvendig at landet kan vise tilstrekkelig tilgang på kompetanse innen IKT.

Ved vurdering av IKT-infrastruktur benyttes indikatoren «Infrastructure and digital content» fra The World Economic Forum6. Denne er basert på fem sub-indikatorer («mobile network coverage, International Internet bandwidth, secure internet servers, electricity production as well as the availability of digital content»).

Ved vurdering av IKT-kompetanse benyttes indikatoren «Skills» fra The World Economic Forum. Denne indikerer samfunnets evne til å ta i bruk IKT gjennom kvaliteten på utdanningssystemet (herunder realfag), graden av høyere utdanning m.m.