Det er ikke bare den trådløse teknologien som kan skape sikkerhetsutfordringer. Fra design og spesifikasjonsfasen via produksjon og til audiografen har alle hver sine utfordringer. Det er mange steg på veien frem til brukeren har valgt og konfigurert et høreapparat. Figur 2 viser et eksempel på en leveranse- og servicekjede for et høreapparat som det er viktig å være klar over når man skal vurdere sikkerheten i produktet. Det må understrekes at figuren er forenklet utgave av virkeligheten.

For aktører som ønsker å utnytte høreapparater til avlytting vil det være aktuelt å påvirke designfasen, legge inn hardware (HW) som senere kan fungere som en hemmelig informasjonskanal og/eller injisere software (SW) som omgår sikkerhetsmekanismene i kjeden. For en trusselaktør som ønsker å påvirke flest mulig høreapparater vil det være mest hensiktsmessig å komme tidlig inn i kjeden, sammenlignet med de senere leddene hvor man kun klarer å påvirke ett til få apparater.

Høreapparat, figur 2