Som samfunn omgir vi oss stadig oftere med teknologi som krever tilkobling til omverdenen. Ikke bare elektronikk eller «smarte dingser» til hus og hytte, men i større grad kroppsbårne enheter som insulinpumper, pace makere og høreapparater. Ser man på skadepotensialet vil en insulinpumpe eller pace maker først og fremst ramme personen selv om disse skulle bli hacket, mens et høreapparat vil i ytterste konsekvens få følger for en hel verden.

I dette skrivet ønsker NSM å belyse problemstillingen av å ta med høreapparater inn i graderte møter. På den ene siden skal man ivareta konfidensialiteten til informasjonen som utveksles, mens man på den andre siden vanskelig kan utestenge personer med hørselstap fra en gradert arbeidshverdag. NSM understreker at personer med hørselsvansker ikke skal ekskluderes fra graderte møter, da må virksomheten heller innføre andre sikringstiltak.

Skrivet er delt opp i følgende deler: Del 1 sier noe om høreapparatet som avlyttingsenhet. Del 2 tar for seg de trådløse linkene. Del 3 omhandler leveransekjeder, mens del 4 presenterer NSMs råd for å redusere risikoen for avlytting.