Å beskytte seg mot avlytting via høreapparater er mest aktuelt i områder hvor man er i nær tilknytning til utenforstående, for eksempel i delte bygg. Dersom det er lengre avstand til områder hvor en avlytter kan etablere seg, for eksempel i en militærleir, vil det være mindre sannsynlig at man kan utnytte sårbarhetene i et høreapparat.

For å redusere faren for uønsket avlytting i graderte møter anbefaler NSM

  • til enhver tid å ha kontroll på høreapparatene.
  • å pare (evt. repare) enhetene i trygge omgivelser.
  • å ha aktivert kvitteringslyd i høreapparatet som forteller om man har blitt koblet opp til en (ny) enhet.
  • å bruke høreapparater med nærfeltskommunikasjon som overføringsteknologi mellom streamer og øre-til-øre kommunikasjon.
  • å skru av tilbehør (mobiltelefoner/streamere/Roger-penner o.l.) før man går inn i et møterom.
  • å ikke benytte seg av høreapparater med handsfree-funksjon eller på andre måter sender lyd direkte fra høreapparatet og til en annen enhet via fjernfeltskommuniasjon.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med ytterligere beskyttelsestiltak. Dette kan være i form av

  • Skjermbur/Faradaybur/anekoisk kammer.
  • Sikkerhetsklarert audiograf.
  • Skreddersydde høreapparater med egen programvare.

 

Verdt å vite: 6. januar 2020 lanserte Bluetooth SIG (Special Interest Group) Bluetooth Core Specification v5.2. Dette dokumentet spesifiserer en metode for å streame lyd via Bluetooth Low Energy, noe som ikke har vært støttet i standarden tidligere. Med dette kommer også en ny profil for høreapparater, som NSM regner med vil nå markedet ila 2020. 

FORBEHOLD: For å gjøre teksten forståelig for flest mulig er det i enkelte tilfeller gjort forenklinger.