Vurderingskriteriet skal gi en indikasjon på i hvor stor grad privat næringsliv i landet har råderett uten statlig innblanding og statlige føringer. Hvor «enkelt» er det å drive privat virksomhet i landet? To indikatorer er inkludert som igjen er basert på flere sub-indikatorer:

Forretningsfrihet («Ease of doing business»): Baseres på studien «Doing Business» fra World Bank7 og er basert på flere sub-indikatorer som inkluderer hvor enkelt det er å få kreditt, betale skatt, håndheve kontrakter m.m.

Finansiell frihet: Indikatoren sier noe om omfanget av offentlige reguleringer av finansielle tjenester, graden av statlig inngripen i banker og andre finansielle virksomheter gjennom direkte og indirekte eierskap, omfanget av finans- og kapitalmarked, statlig innflytelse på tildeling av kreditt og åpenhet til utenlandsk konkurranse. Høy rangering indikerer et effektivt bankvesen og større grad av uavhengighet fra statlig kontroll og innblanding i finanssektoren. Indikatoren er basert på data fra World Bank og The Heritage Foundation sammenstilt av TheGlobalEconomy.com.