Nasjonal sikkerhetsmyndighet og utvalgte sektortilsyn er tilsynsmyndigheter for leverandører til sikkerhetsgraderte anskaffelser. Dette er hjemlet i virksomhetssikkerhetsforskriften:

§ 88. Tilsynsmyndighet for leverandører til sikkerhetsgraderte anskaffelser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet fører tilsyn med leverandører til sikkerhetsgraderte anskaffelser som har lokaler innenfor norsk jurisdiksjon, med mindre noe annet er avtalt med en sektormyndighet med tilsynsansvar.