Informasjonssystemets funksjon angis ved informasjon om systemets formål og den behandling som skal gjennomføres eller de funksjoner systemet har (avgjørende) betydning for. Informasjonen skal omfatte opplysninger om teknologi, systemets konfigurasjon og tjenester:

Beskrivelse av funksjon

Informasjonssystemets operative miljø angis gjennom informasjon om fysiske, tekniske, organisatoriske og menneskelige forhold der systemet skal brukes. Disse forholdene kan være forskjellige for forskjellige deler av informasjonssystemet og beskrivelsen må omfatte hele det operative miljøet (alle fysiske og/eller typiske plasseringer):

Beskrivelse av operativt miljø

Informasjonen om funksjon og miljø benyttes som grunnlag for fastlegging av beskyttelsesbehov, og for avklaring av godkjenningsmyndighet, jf. kap. 1.4 i denne veiledningen.