Sikkerhetsgodkjenningers varighet fremgår av virksomhetsikkerhetsforskriften:

§ 53. Godkjenningens varighet

 

En godkjenning av et skjermingsverdig informasjonssystem kan gis for inntil fem år. Hvis det oppstår en vesentlig endring som har betydning for beskyttelsen av informasjonssystemet og informasjonen, skal informasjonssystemet godkjennes på nytt.

En sikkerhetsgodkjenning er gyldig i inntil 5 år eller til det besluttes eller oppstår endringer som er vesentlige nok til at sikkerhetsnivået for informasjonssystemet ikke lenger er forsvarlig. Dette kan være endringer i verdiene informasjonssystemet behandler eller har betydning for, endringer i systemets funksjon eller operative miljø eller ny risiko som følge av endringer i trusler eller sårbarheter.

Sikkerhetsgodkjenning