Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontrollerer Norges nasjonale sikkerhet. Vår jobb er å finne hullene i sikringen av nasjonens viktigste verdier før trusselaktørene gjør det.

Gjennom dette foredraget får du sjansen til å lære mer om hva vi leter etter, hvem og hvordan vi kontrollerer, samt hvilke sårbarheter og trender vi avdekker.

Sammen kan vi ruste Norge for de viktigste truslene mot vårt demokrati og våre nasjonale sikkerhetsinteresser.