"Hva er konsekvensene av de nye eierskapskontrollreglene for private virksomheter?"

Samtalen vil berøre sentrale forhold knyttet til de nye eierskapsreglene. Dere vil få et innblikk i bakgrunnen for innføringen av reglene, og ikke minst betraktninger om hvordan eierskapskontrollreglene eventuelt utfordrer de EØS-rettslige forpliktelsene om fri etableringsrett og fri kapitalbevegelse.​