De fleste tjenester henger sammen i digitale verdikjeder, og det kan oppstå sterke avhengigheter som ofte krysser grenser mellom land. Disse avhengighetene varer gjerne gjennom tjenestens levetid. Dessuten blir verdikjedene lange uten av man merker det…

Hva er det viktigste man bør vite om digitale verdikjeder og disse avhengighetene? Hva kan man gjøre for å være best mulig rustet mot digitale innsidere og andre sårbarheter når verdikjedene blir stadig lengre?