Alle virksomheter har en funksjon. Mange virksomheter har flere funksjoner. Funksjonene kan eksempelvis være å utføre bestemte oppgaver, ivareta roller eller produsere varer. Virksomhetens funksjoner er avhengige av ressurser for å kunne opprettholdes. Om disse ressursene blir utsatt for uønsket påvirkning vil det kunne ha negative konsekvenser for funksjonen. I arbeidet med sikkerhet omtales disse ressursene ofte som verdier. En virksomhets verdier kan være av både materiell eller ikke-materiell art. Én verdi kan være informasjon, eksempelvis i form av en bedriftshemmelighet, en investeringsplan, eller spesiell kunnskap og kompetanse som virksomheten besitter. En verdi kan også være konkrete fysiske gjenstander som virksomhetens funksjon er avhengig av for å kunne fungere eller gjennomføres, som eksempel en maskin, kjøretøy eller bygningsmasse. Informasjonssystemer virksomheten drifter kan også være en verdi.

Noen virksomheter har verdier som i all hovedsak er av betydning for virksomheten selv, mens noen virksomheter har verdier som også er av betydning for samfunnets funksjonalitet. I tillegg forvalter noen virksomheter verdier som er av betydning for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Verdivurderingen er en kartlegging av virksomhetens verdier. Formålet med vurderingen er å identifisere hvilke verdier som er de viktigste for virksomhetens funksjoner. Virksomheten skal utføre verdivurderingen på en systematisk måte ved å vurdere hvilke konsekvenser det kan få dersom verdiene skulle rammes.

Hvorfor er dette viktig: Det mest fundamentale med sikkerhet er forutsetningen om at man har noe – en verdi – som man ønsker å beskytte. Arbeidet med å identifisere virksomhetens verdier er en viktig bevisstgjøringsprosess som danner grunnlaget for å prioritere tiltak der hvor behovet for beskyttelse er størst.

Anbefalte tiltak:

  • Identifiser virksomhetens viktigste funksjoner
  • Identifiser hvilke verdier som understøtter disse funksjonene
  • Vurder konsekvens ved bortfall av verdiene
  • Ranger verdiene for prioritering av tiltak