Virksomhetens arbeid bør som et første steg skaffe seg oversikt over alle eksisterende krav, forventninger og forutsetninger som kan påvirke sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Dette skaper rammene for arbeidet med å identifisere og kartlegge forhold av relevans for virksomhetens sikkerhet. Eksempler på eksterne krav kan være:

  • Nasjonale og internasjonale forhold og forpliktelser
  • Myndighetskrav, lovverk, regelverk
  • Bransjekrav eller -normer
  • Behov hos eksterne interessenter, kunder og leverandører
  • Ivaretakelse av omdømme og samfunnsverdier

Eksempler på interne krav kan være:

  • Mål for sikkerhet
  • Interne føringer
  • Policy, visjon og strategier

Hvorfor er dette viktig: Identifisering av interne og eksterne krav vil skape grunnlag for akseptkriterier og videre utforming av sikkerhetsstyring og valg av tiltak.

Anbefalte tiltak:

  • Kartlegg interne og eksterne krav