Funksjonene til de fleste virksomheter er også avhengige av ressurser utenifra, som virksomheten ikke har direkte kontroll over. Det kan være avhengigheter til fysiske leveranser som vann eller strøm, logiske avhengigheter i form av digitale signaler eller informasjon, avhengigheter til omgivelser og miljø, eller avhengigheter til andre virksomheters kompetanse eller ekspertise.

Hvorfor er dette viktig: Avhengighetsforhold mellom virksomheter kan utnyttes som angrepsvektor av en trusselaktør.

Anbefalte tiltak:

  • Virksomheten bør kartlegge i hvilken grad den er avhengig av eksterne ressurser eller andre virksomheter for å ivareta sin funksjon eller beskytte sine verdier
  • Virksomheten bør undersøke og vurdere muligheter for å redusere avhengighetsforhold til andre virksomheter