Denne kategorien omhandler håndtering av hendelser eller avvik fra virksomhetens styringssystem for sikkerhet. Når og hvordan avvik og hendelser skal korrigeres vil avhenge av hvor ressurskrevende og viktig det er å få dette håndtert og korrigert. Formålet med kategorien er at virksomheten skal være rustet til å gjennomføre (umiddelbare) tiltak for å redusere skadeomfanget og gjøre tiltak som gjenoppretter det ønskede sikkerhetsnivået i virksomheten.