Denne kategorien handler om å kontrollere sikkerhetstilstanden for å oppdage eller avdekke sårbarheter eller forhold av sikkerhetstruende karakter. Dette ivaretas gjennom:

  • Kontroll av sikkerhetstilstanden
  • Ledelsens gjennomgang