Departementet skal fatte et vedtak, som innbefatter både en beslutning om at et objekt eller en infrastruktur er skjermingsverdig (utpeking), og en beslutning om hvilken klasse objektet eller infrastrukturen har.

Departementet skal spesifisere hvilke(n) GNF objektet eller infrastrukturen understøtter og hva konsekvensene av redusert funksjonalitet vil være.

Dersom grunnlaget for klassifiseringen endres skal departementet fatte et nytt vedtak om klasse for det aktuelle objektet eller infrastrukturen.

Et NSMs forslag til innhold i Vedtak om utpeking og klassifiseres på NSMs hjemmeside.

Dersom departementet har utpekt et objekt eller infrastruktur og virksomheten som råder over objektet eller infrastrukturen ikke er underlagt sikkerhetsloven, må departementet også fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheten i henhold til SL § 1-3 første ledd bokstav b.