Følgende informasjonskilder kan være med å etablere departementenes vurderingsgrunnlag for klassifisering av objekter og infrastruktur:

 •  Arbeid med forebyggende sikkerhet i egen sektor
  • Departementets identifiserte GNFer, og beskrivelser, konkretiseringer og avgrensinger av disse
  • Departementet kan, direkte eller indirekte, gjennom sitt arbeid med forebyggende sikkerhet (jf. SL § 2-1) og gjennom identifiseringen av virksomheter av avgjørende betydning identifisere objekter og infrastruktur som kan være av betydning for GNF. Bruk av relevante scenarioer kan være et hjelpemiddel i denne prosessen.
 • Virksomhetenes skadevurdering
  • Formålet med skadevurdering (jf. VF § 57) er å identifisere hvilke objekter og infrastruktur virksomhetene råder over som har betydning for GNF. Kravene er nærmere beskrevet i kapittel 5.4.
 • Informasjon eller konkrete forslag fra sikkerhetsmyndigheten
  • Sikkerhetsmyndigheten kan på eget initiativ fremme forslag ovenfor et departement om å utpeke skjermingsverdige objekter og infrastruktur (jf. SL § 7-1)