Når en virksomhet er underrettet om at departementet har fattet vedtak kan personer som omfattes av vedtaket fylle ut personopplysningsblanketter for adgangsklarering. Virksomheten kan deretter sende forespørsel om adgangsklarering av personer til den relevante klareringsmyndigheten.