Dette dokumentet er en veileder i sikkerhetslovens og virksomhetssikkerhetssforskriftens bestemmelser om skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon. Informasjon er skjermingsverdig om informasjonens konfidensialitet, tilgjengelighet og/eller integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Sikkerhetsgradert informasjon er skjermingsverdig informasjon hvor konfidensialiteten må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Ugradert skjermingsverdig informasjon er informasjon hvor tilgjengelighet og integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.  

Formålet med veilederen er å gi leseren en forståelse av hva skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon er, og en forståelse av forskjellene mellom nivåene av skadefølger knyttet til sikkerhetsgradert informasjon.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil på et senere tidspunkt utgi en håndbok som omhandler fremgangsmåte for verdivurdering av skjermingsverdig informasjon.