Virksomhetsikkerhetsforskriften § 28.
Merking av dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon Dokumenter og lagringsmedier skal merkes med den høyeste sikkerhetsgraden som gjelder for informasjon i dokumentet eller lagringsmediet, og med hvor lenge graderingen varer. Merkingen skal være lett synlig og lett kunne gjøres kjent for alle i og utenfor virksomheten som skal håndtere informasjonen. Dersom ikke all informasjon i et dokument eller et lagringsmedium har samme sikkerhetsgraderingen, så skal merkingen, så langt det er praktisk mulig, vise hvilke deler som er av hvilken gradering eller ingen gradering. Dokumenter og lagringsmedier med informasjon som utleveres til en annen stat eller internasjonal organisasjon etter § 25, skal merkes med hvilken stat eller organisasjon utleveringen gjelder.