VF § 60. Behovet for bruk av adgangsklarering En søknad om adgangsklarering etter sikkerhetsloven § 8-3 må redegjøre for hvorfor virksomheten finner at andre sikkerhetstiltak ikke er egnet eller tilstrekkelige for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. En adgangsklarering vil være gyldig for alle typer objekter eller infrastruktur med krav om samme type adgangsklarering.

Adgangsklarering kan inngå som ett av de forebyggende sikkerhetstiltakene som iverksettes for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå og redusere risiko knyttet til sikkerhetstruende virksomhet.

Dette kapitlet består av to deler, hvor den første delen omhandler virksomhetens vurdering av adgangsklarering som sikkerhetstiltak, og den andre delen omhandler innholdet i virksomhetens søknad til departementet.