E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste lanserte nylig sine årlige ugraderte trusselvurderinger. NSM lanserte samtidig en kortversjon av sin årlige ugraderte risikorapport. I forbindelse med Sikkerhetskonferansen 2021 lanserer NSM sin fullstendige risikorapport, med bakgrunn i truslene som presenteres i de to øvrige. 

Mange temaer er aktuelle, og i årets Sikkerhetskonferansen byr vi på en samtale mellom tjenestesjefene og Siri Lill Mannes rundt sentrale temaer i rapportene. 

Vi vil ta utgangspunkt i at 2020 var et "annerledes-år," også hva gjelder risikobildet, og hvordan pandemisituasjonen har preget samfunnet på ulike måter. Videre vil vi komme inn på datatangrep, som det har vært en lang rekke av det siste året. Et sammensatt og komplisert tema er påvirkningsoperasjoner og desinformasjon. I Norge er det stortingsvalg kommende høst, og vi må også være rustet for forsøk på desinformasjon i denne sammenhengen, i mange forkledninger.