NSM har mottatt en del spørsmål i forbindelse med NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Her finner du svar på flere av disse spørsmålene.