Regneark

Regnearket er utarbeidet for at virksomheter enklere skal kunne jobbe med og prioritere prinsipper og enkelttiltak. Regnearket inneholder en opplisting av alle tiltak, forslag til prioritering av tiltak og kobling til ISO/IEC 27002.

Risikovurdering 

NSM har utarbeidet et enkelt verktøy for risikovurdering av (ugraderte) IKT-systemer. Dette verktøyet kan benyttes enten det gjelder informasjonssystem (IKT), industrielle kontrollsystemer (OT) eller andre støttesystemer som inngår i porteføljen for IKT-systemer. Det er også utarbeidet et eget regneark som kan brukes som mal til å gjennomføre risikovurderinger. 

Engelsk utgave

NSMs grunnprinsipper for ITK-sikkerhet og regnearket med tiltak er også tilgjengelig på engelsk. For English version, go to nsm.no/ict-sp.

Kurs

NSM tilbyr digitalt e-læringskurs i grunnprinsippene for IKT-sikkerhet. Kurset er tilgjengelig via NSMs kurssenter.
E-læringskurset er på til sammen tre timer, og det er mulig å pause underveis. Kurset inneholder både tekst og korte videoer. Alle som fullfører kurset, får kursbevis. Kurset er relevant for en bred målgruppe, fra ledere og sikkerhetsansvarlige til ansatte.

Ressurser utarbeidet av andre virksomheter

Flere ulike virksomheter har utarbeidet ressurser i form av rapporter og verktøy som kan benyttes i forbindelse med NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. NSM står ikke ansvarlig for utvikling og kvalitetssikring av disse ressursene. Spørsmål om innhold og bruk av det enkelte produkt rettes direkte til utstedende virksomhet.