I menyen på venstre side (eller øverst på siden på mobil) finner du selve grunnprinsippene og tilhørende støtteprodukter.

Virksomheter vil få et godt fundament for sikkerheten i IKT-systemene ved å følge anbefalingene i prinsippene. Samtidig må anbefalingene vurderes og tilpasses hver enkelt virksomhet. Merk at ulike lovverk kan ha andre krav til sikring av IKT-systemer enn hva som anbefales i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Et eksempel på dette er sikkerhetsloven, som har flere og strengere krav enn hva grunnprinsippene anbefaler.

Kort om støtteprodukter

NSM tilbyr flere ressurser som støtte i arbeidet med å iverksette grunnprinsippene for IKT-sikkerhet. Blant annet tilbyr NSM et regneark med ulike sikkerhetstiltak for at virksomheter skal kunne holde oversikt over arbeidet.