1. Identifisere og kartlegge – opparbeide og forvalte forståelse om virksomheten inkludert styringsstrukturer, ledelsesprioriteringer, leveranser, IKT-systemer og brukere. Dette er grunnlaget for en effektiv implementering av de øvrige grunnprinsippene. Hensikten er å forstå virksomhetens leveranser og tjenester, få oversikt over hvilke teknologiske ressurser som må sikres og de roller og brukere virksomheten består av. Dette gjør det mulig å fokusere og prioritere sikkerhetstiltakene i tråd med forretningsbehov og strategi for risikostyring. Kategorien fokuserer også på å etablere prosesser for å forvalte kunnskapen over tid.

2. Beskytte og opprettholde – ivareta en forsvarlig sikring av IKT-systemet og opprettholde den sikre tilstanden over tid og ved endringer. Her finnes prinsippene for å etablere en sikker tilstand for IKTsystemet for å motstå eller begrense skaden fra dataangrep. Det innebærer å sikre hvordan IKTsystemet anskaffes, planlegges, bygges og konfigureres slik at ønsket sikkerhet oppnås.

3. Oppdage – oppdage og fjerne kjente sårbarheter og trusler og etablere sikkerhetsovervåking. Prinsippene i denne kategorien fokuserer på å oppdage og fjerne kjente sårbarheter og trusler gjennom sårbarhetskartlegging og overvåking av IKT-systemet. Kategorien tar også for seg å oppdage avvik fra ønsket, sikker tilstand, gjennom analyse av data fra sikkerhetsovervåking for å oppdage avvik fra normaltilstand.

4. Håndtere og gjenopprette – håndtere sikkerhetshendelser effektivt. Hensikten med disse prinsippene er å få på plass aktiviteter for å håndtere hendelser. Dette innebærer å forberede seg på, vurdere, kontrollere og håndtere hendelser, gjenopprette normaltilstand, samt forbedre sikkerheten basert på erfaringer fra hendelseshåndteringen.