Hvert grunnprinsipp er en kontinuerlig aktivitet som pågår i hele informasjonssystemets levetid, fra planlegging og etablering til avhending. Prinsippene har følgende opbygning: 

  • Grunnprinsippet (overskriften) – et anbefalt prinsipp som virksomheter bør følge.
  • Mål med prinsippet – beskriver hva man skal oppnå ved å innføre grunnprinsippet.  
  • Hvorfor er dette viktig? – beskriver hvorfor grunnprinsippet er viktig og mulige konsekvenser dersom grunnprinsippet ikke er implementert.
  • Anbefalte tiltak - beskriver sikkerhetstiltak en virksomhet bør gjøre for å følge grunnprinsippet.
  • Utdypende informasjon – beskriver «kjekt-å-vite-informasjon» om prinsippet og lenker hvor man kan finne utdypende informasjon.