Tidligere utgaver av grunnprinsippene for IKT-sikkerhet er versjon 1.0, 1.1 og 2.0. Disse er ikke lenger tilgjengelig fra NSM, men eldre versjoner av grunnprinsippene med tilhørende tiltak finnes i ett og samme regneark.