I vedlegget under presenteres en rekke støtteprodukter knyttet til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0, som prioritering av tiltak (fane 02) og kobling til ISO/IEC 27002 (fane 03).

Nyhet desember 2023: oppdatert til ISO 27002:2022.

Last ned her: Støtteverktøy for NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0  (XLSX, 128KB)