Virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven skal i henhold til § 4-2 kartlegge avhengigheter som en del av sin risikovurdering. Utgangspunktet for risikovurderingen, og dermed avhengighetsvurderingen, er de skjermingsverdige verdier virksomheten råder over eller den aktiviteten som er av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette prosess-steget handler om å kartlegge avhengigheter, gjennom følgende:

  • Nedbrytning av funksjoner, for å få oversikt
  • Spørsmål og eksempler for ulike typer avhengigheter