Sikkerhetslovens bestemmelser er knyttet til beskyttelsestiltak og skjerming mot sikkerhetstruende virksomhet og, som beskrevet tidligere, skal den ikke dekke alle samfunnsfunksjoner. For at riktige og relevante avhengigheter skal meldes inn til NSM og sektordepartement, må virksomheten først vurdere muligheten for å redusere avhengigheten og dermed redusere risikoen gjennom egne tiltak (f.eks. tiltak som øker resiliens). Der virksomheten ikke kan redusere avhengigheten gjennom risikoreduserende tiltak (jf. sl § 4-3), skal dette meldes inn som avhengighet. Vurderingsspørsmål knyttet til dette er beskrevet i kapittel 2.2.1. Disse spørsmålene er til hjelp for å bl.a. å unngå uhensiktsmessig innmelding av virksomhetens allmenne avhengigheter, som virksomheten kan erstatte eller sikre seg gjennom f.eks. egenberedskap. Dersom det etter vurderingen foreligger en avhengighet som skal meldes inn, må den vurderes utfra i hvilken grad virksomheten er avhengig av den, beskrevet i kapittel 2.2.2.