Tabell 2 brukes for å vurdere grad av avhengighet. Grad av avhengighet er et viktig element for å kunne prioritere og vurdere virksomheter og funksjoner i en nasjonal og sektoriell oversikt.

Vurderingene fra Tabell 1 er grunnlaget for gradsbedømmingen.

Tabell side 13