For å få oversikt over virksomhetens verdikjede og bestanddeler må virksomheten kartlegge sin funksjon. Kartlegging skal derfor avgrenses til å gjelde de avhengighetene som ved bortfall får direkte konsekvenser for virksomhetens understøttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Det kan være formålstjenlig å dele opp funksjon i et hierarki.