Figur 2 skisserer prosessen i virksomhetens arbeid med avhengigheter. Flytdiagrammet forutsetter at skjermingsverdig verdi[1] eller aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner er identifisert før kartleggingen av avhengigheter.

Kort sammendrag av kartleggingsmetode:

  1. Identifisere avhengigheter
    • Nedbrytning av funksjoner, informasjonsinnhenting
    • Kartlegge virksomhetens avhengigheter – hvilke leveranser er virksomheten avhengig av for å opprettholde funksjon, ulike typer avhengigheter
  2. Vurdere avhengigheter – opp mot beskyttelse og redundans, og grad av avhengighet
  3. Rapportering av avhengigheter, med grad

Flytdiagram

 

[1] Ref. virksomhetsikkerhetsforskriften § 2

Påfølgende delkapitler inneholder beskrivelser av stegene i Figur 2.