Tabell 1 skal hjelpe virksomheten med å identifisere og beskrive ulike typer avhengigheter. Tabellen lister opp vurderingsspørsmål og eksempler på fire typer avhengighet[1]; fysisk, stedlig, digital og prosessuell. Disse er ment å gi virksomheten en enklere måte for å beskrive identifiserte avhengigheter. Virksomheten kan ha flere avhengigheter beskrevet i de fire typene. Dette bidrar til en total oversikt av virksomhetens avhengigheter.

Tabell type avhengighet

Resultatet er en oversikt over virksomhetens avhengigheter, som skal vurderes nærmere i neste steg. Dersom man ikke vet nok om hvilke avhengigheter virksomheten har, må man innhente informasjon. Informasjonsinnhenting kan gjennomføres ved å undersøke åpne kilder, befaring, undersøkelser, gruppediskusjoner, intervju, etc., for å sikre et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for vurderingene.


[1] Kategoriene er basert på arbeid fra Petit, F et al. (2015). Analysis of Critical Infrastructure Dependencies and Interdependencies. Argonne National Laboratory, ANL/GSS-15/4, https://publications.anl.gov/anlpubs/2015/06/111906.pdf