Kun avhengigheter som virksomheten ikke har gjort uavhengig av, og som er kritiske for opprettholdelse av virksomhetens funksjon, skal rapporteres inn. Virksomheten rapporterer avhengighet til eget sektordepartement og NSM. Se Vedlegg - Skjema for rapportering av avhengigheter.

Dersom avhengigheten er i en annen sektor, kontakter departementet som mottar skjemaet det ansvarlige departement for avhengigheten. Hvert enkelt departement har dialog og kontakt med underlagte virksomheter i egen sektor.