• Virksomheten selv
  • Andre virksomheter omfattet av sikkerhetsloven
  • Eksterne fraktselskaper – dette må da gjøres i samsvar med bestemmelsene om sikkerhetsgraderte anskaffelser. Private foretak som utfører kurértjeneste vil da bli å regne som en leverandør av en tjeneste. Denne tjenesten vil måtte foregå innenfor rammene av en sikkerhetsgradert anskaffelse, jf Lov om nasjonal sikkerhet kapittel 9 og klareringsforskriften