• Forsvaret og Utenriksdepartementets kurértjeneste
  • Andre virksomheter etter tillatelse fra NSM.