Kuréren må ha tilstrekkelig kompetanse om sikkerhet, jf forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet § 7, sikkerhetsklarering for riktig nivå og kurérsertifikat utstedt av den relevante virksomheten.

Kravet om kurérsertifikat er funksjonelt. Eksempelvis vil gyldig id-kort sammen med oppdragsbekreftelse fra virksomheten kunne tilfredsstille kravet. Et kurérsertifikat vil imidlertid som hovedregel ikke gi en sikkerhetsmessig beskyttelse av forsendelsens innhold, men kan ha en legitimerende effekt som kan forhindre forsendelsen fra å bli åpnet, eventuelt forhindret i å bli åpnet i offentlig rom med mulig eksponering av innhold for publikum. Avsender kan vurdere om forsendelsen bør påføres merking som uttrykker at forsendelsen kun skal åpnes av autorisert personell.

Gjennomlysning i sikkerhetskontroll må dog påregnes, se ellers forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten § 23 om alternativ sikkerhetskontroll.

Under reisen må kuréren ha kontroll på dokumentet eller lagringsmediet. Kuréren skal sikre at forsendelsen ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende, slik at informasjonen i den ikke kompromitteres, dvs ikke kan bli endret eller gjort tilgjengelig for uvedkommende.

For mal kurérsertifikat, se vedlegg 1. Virksomheten kan velge å utstede kurérsertifikat med annen utforming og ytterligere innhold.