Personellsikkerhet bør inngå som en integrert del av virksomhetens helhetlige sikkerhetsstyring. Det menneskelige aspektet ved sikkerhet bør prioriteres av og forankres hos ledelsen. Dette krever en systematisk tilnærming som blant annet omfatter fagkompetanse, ressurser, rutiner og retningslinjer innen personellsikkerhet.

Hvorfor er dette viktig: Alle personellsikkerhetsmessige tiltak bør settes i system for å oppnå best mulig effekt og tilstrekkelig kontroll på sikkerhetstilstanden.


Anbefalte tiltak:

  • Sørg for at personellsikkerhet prioriteres av virksomhetens ledelse.
  • Tildel en eller flere ansatte oppgaver og det overordnede ansvaret for personellsikkerhet.
  • Sikre at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse og ressurser innenfor fagområdet.
  • Skriftliggjør personellsikkerhetsmessige rutiner og retningslinjer.
  • Evaluer menneskelige tiltak jevnlig, både på organisasjons-, gruppe- og individnivå.
  • Mål ledere på gjennomføringen av personellsikkerhetsmessige prosedyrer/instrukser/rutiner etc. som en del av sikkerhetsstyringen. Mål både kvantitet og kvalitet.

Sikre at alle rutiner og retningslinjer gjennomføres i tråd med gjeldende lov- og regelverk om blant annet personvern (GDPR), arbeidsmiljø, likestilling, antidiskriminering, HMS og krav til offentlighet og privatlivets fred.