Tilpasset oppfølging av den enkelte medarbeider er en sentral del av virksomhetens arbeid for å ivareta og styrke personellsikkerheten. Dette fordi tilpasset oppfølging kan forebygge, avdekke og motvirke misnøye på arbeidsplassen og andre forhold ved den enkelte som kan svekke personellsikkerheten. Samtidig øker det muligheten for at virksomheten oppdager nye og aktualiserte forhold, for deretter å kunne implementere risikoreduserende tiltak.

Hvorfor er dette viktig: En tilpasset oppfølging av den enkelte medarbeider kan bidra til å øke trivsel, lojalitet og tillit til virksomheten og den enkeltes sikkerhetsmessige robusthet.

Anbefalte tiltak:

  • Ivareta medarbeiderne gjennom oppfølging tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov.
  • Lytt til medarbeiderne og sørg for at det finnes arenaer hvor medarbeiderne kan uttrykke seg.
  • Lær medarbeiderne om sårbarheter som kan være av sikkerhetsmessig betydning for virksomheten og be dem om å melde fra om relevante endringer i egen livssituasjon.
  • Skap en åpen kommunikasjon med den enkelte medarbeider, slik at medarbeideren vil gå til leder dersom noe skjer.
  • Sørg for en individuell oppfølging av den enkelte medarbeider ved endringer i virksomheten eller endring av arbeidsoppgaver.
  • Sørg for en individuell oppfølging av den enkelte medarbeider dersom medarbeideren opplever endringer i livssituasjonen som vil kunne påvirke personen.