Virksomheter som er avgjørende for å ivareta en eller flere grunnleggende nasjonale funksjoner skal gjennomføre en skadevurdering. Virksomheten skal vurdere hvilke skadefølger det får for grunnleggende nasjonale funksjoner dersom objekter eller infrastruktur får redusert funksjonalitet, blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

Skadevurderingen vil danne grunnlaget for departementenes utpeking og klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur. 

Lenker