Departementene er ansvarlig for å identifisere og holde oversikt over virksomheter som har vesentlig og avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner innenfor sine ansvarsområder, jf. sikkerhetsloven § 2-1 bokstav b. Virksomheter av avgjørende og vesentlig betydning for GNF kan være både offentlige og private virksomheter.

Departementene må fatte vedtak etter § 1-3 for de virksomhetene som er av avgjørende betydning for GNF, men som ikke er omfattet av loven etter sikkerhetsloven § 1-2, samt de virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon.

Lenker