Statsministerens kontor 

 • Statsministerens kontors virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)       

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Kritiske offentlige ytelser til befolkningen

Barne- og familiedepartementet (BFD)

 • Barne- og familiedepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Finansdepartementet (FIN)

 • Evne til å finansiere offentlig virksomhet
 • Sikre samfunnets evne til å formidle finansielle tjenester
 • Finansdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Forsvarsdepartementet (FD)

 • Situasjonsforståelse - Evne til etterretning, situasjonforståelse og rettidig varsling
 • Innsats – Evne til å håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser og nødvendig forsvare norsk eller alliertes territorium.
 • Kommando og kontroll – Evne til kommando og kontroll over norske og allierte styrker
 • Beskyttelse – Evne til beskyttelse av norske og allierte styrker, samfunnskritiske funksjoner, samt kritiske digitale funksjoner for Forsvaret.
 • Forsvarsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Sikre at Forsvaret og forhåndsutpekte kritiske brukere får tilgang til tilstrekkelig drivstoff (tverrsektoriell GNF under NFD/OED/FD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 • Helseberedskap
 • Trygg vannforsyning
 • Helse- og omsorgsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Matvareforsyning (tverrsektoriell GNF under NFD/LMD/HOD) 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 • Justis- og beredskapsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Nasjonale sikkerhetstjenester
 • Lov og orden
 • Satellittbasert overvåkning og jordobservasjon
 • Romværvarslingstjenester
 • Posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 • Klima- og miljødepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Kommunal- og distriksdepartementet (KDD)

 • Kommunal- og distriktsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Gjennomføring av frie, direkte og hemmelige valg til Stortinget, kommunestyrer, fylkesting og Sametinget.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)

 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Evne til å ivareta talekommunikasjonstjenester basert på norsk nummerplan
 • Evne til å ivareta tekstbaserte meldingstjenester basert på norsk nummerplan
 • Evne til å ivareta grunnleggende internettilgang
 • Evne til å ivareta datalagring og prosesseringskapasitet i Norge
 • Satellittbasert kommunikasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)

 • Krisekommunikasjon til befolkningen
 • Kultur- og likestillingsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Kunnskapsdepartementet (KD)

 • Kunnskapsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 • Landbruks- og matdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Matvareforsyning (tverrsektoriell GNF under NFD/LMD/HOD) 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 • Nærings- og fiskeridepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Sikre at Forsvaret og forhåndsutpekte kritiske brukere får tilgang til tilstrekkelig drivstoff (tverrsektoriell GNF under NFD/OED/FD)
 • Matvareforsyning (tverrsektoriell GNF under NFD/LMD/HOD) 

Energidepartementet (ED)

 • Nasjonal kraftforsyning
 • Olje- og energidepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet
 • Transport av gass i rør til Europa
 • Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sokkel
 • Sikre at Forsvaret og forhåndsutpekte kritiske brukere får tilgang til tilstrekkelig drivstoff (tverrsektoriell GNF under NFD/OED/FD)

Samferdselsdepartementet (SD)

 • Transport
 • Samferdselsdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet

Utenriksdepartementet (UD)

 • Norsk utenrikstjeneste
 • Utenriksdepartementets virksomhet, handlefrihet og beslutningsdyktighet