Denne kategorien omhandler håndtering av sikkerhetsrelaterte hendelser som involverer medarbeidere, det være seg en innsidesak, sikkerhetsbrudd eller annen bekymringsfull atferd der dette relateres til personellsikkerhetsmessige forhold. Formålet er at virksomheten skal være rustet til å håndtere slike situasjoner. Prinsippene i denne kategorien går ut på å vurdere, kontrollere og minimere skaden som allerede har skjedd, men også å forbedre personellsikkerheten basert på erfaringer.