Det anbefales at virksomheten vurderer risiko knyttet til konkrete stillinger og oppdrag. Dette innebærer at virksomheten kartlegger hvilke stillinger og/eller oppdrag som kan gi betydelig innblikk i sentrale deler av virksomheten, eller som av andre grunner kan gjøre medarbeidere særlig utsatt for rekrutteringsforsøk eller andre trusler.

Hvorfor er dette viktig: En samlet oversikt over utsatte stillinger og oppdrag gjør det lettere for virksomheten å identifisere tiltak som kan redusere risiko forbundet med disse.

Anbefalte tiltak:

  • Utarbeid kriterier for å identifisere stillinger og oppdrag med forhøyet risiko.
  • Vurder konsekvensene av innsidevirksomhet i de konkrete stillingene eller oppdragene.
  • Avgjør om enkelte stillinger eller oppdrag skal medføre strengere krav til medarbeiderne og en mer omfattende bakgrunnsundersøkelse. 
  • Innfør individuelle og/eller gruppebaserte tiltak – for eksempel en tilpasset sikkerhetsopplæring for medarbeidere i utsatte stillinger.
  • Sørg alltid for å foreta nye risikovurderinger ved endringer av relevans for personellsikkerheten – for eksempel endringer i trusselbildet.