Medarbeidere som slutter i en virksomhet tar med seg virksomhetens kunnskap. Det er derfor viktig å utarbeide og implementere tiltak som ivaretar sikkerheten også etter at arbeidsforholdet er avviklet. Videre bør det være et mål for virksomheten at medarbeidere som slutter, forlater virksomheten med et positivt inntrykk.

Hvorfor er dette viktig: Virksomheter med fokus på å ivareta sikkerheten ved avvikling kan redusere risikoen for at tidligere medarbeidere kompromitterer sensitiv informasjon om dens verdier eller sårbarheter. Personellsikkerhetsmessige tiltak bør ta sikte på å forebygge både bevisst og ubevisst kompromittering.

Anbefalte tiltak:

  • Følg sjekklister og rundeskjemaer som sikrer at medarbeideren returnerer utlevert utstyr.
  • Sørg for at medarbeiderens tilganger til informasjon, systemer, prosedyrer og adgang til objekter eller infrastruktur sperres, fjernes og/eller slettes.
  • Informer kunder og andre aktuelle samarbeidspartnere om avviklingen av arbeidsforholdet. Informer samtidig om ny kontaktperson.
  • Gjennomfør en egen avslutningssamtale om sikkerhet med de som slutter. Avklar årsaken til at personen slutter og følg opp eventuell misnøye.
  • Vurder om det er nødvendig med umiddelbar avslutning av arbeidsoppgaver og sperring av tilgang/adgang.
  • Sørg for at medarbeidere som forlater virksomheten eller avslutter et oppdrag forstår at taushetserklæringen som gjaldt under arbeidsforholdet, også gjelder etter avvikling.