En sikkerhetskultur kan defineres som et sett med verdier som deles av medarbeidere i en virksomhet, og som er med på å påvirke deres tanker og forventinger til sikkerhet. Ved å motivere medarbeiderne til å handle på en måte som ivaretar sikkerheten, kan virksomheten skape en god sikkerhetskultur. Dette er i stor grad lederens ansvar, og fordrer at lederen går foran som et godt eksempel.

Hvorfor er dette viktig: En god sikkerhetskultur bidrar til at virksomhetens sikkerhetstiltak ivaretas av medarbeiderne. Dersom medarbeiderne vet hva som er forventet av dem, tar ansvar for egne handlinger og har en forståelse for hvorfor sikkerhetstiltak eksisterer, vil de også sørge for å melde fra om sikkerhetsmessige forhold som virksomheten bør vite om.

Anbefalte tiltak:

  • Implementer og oppretthold rutiner for rapportering og sårbarhetsoppfølging.
  • Skap en aksept og forståelse hos medarbeiderne for hvorfor sikkerhets- og kontrollrutiner eksisterer.
  • Lær medarbeiderne om viktigheten av rapportering.
  • Legg til rette for en åpen tilbakemeldingskultur.
  • Fremhev og belønn positiv sikkerhetsatferd.
  • Motiver medarbeiderne til å øke egen kompetanse innen sikkerhet.
  • Gi orienteringer og hold obligatoriske oppfølgingskurs om ulike sikkerhetsutfordringer, eksempelvis sosial manipulasjon, trusselbildet og trusselen fra innsidere.
  • Lag jevnlige kampanjer for å øke medarbeidernes sikkerhetsmessige bevissthet.
  • Legg til rette for at den enkelte medarbeider former en kulturell identitet til virksomheten.
  • Gjennomfør øvelser innenfor personellsikkerhet.